<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=247806322280722&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Arrangements-planleggerens ultimate sjekkliste

Det gjelder å ha god oversikt når man skal planlegge arrangementer, konferanser, firmafester og møter. Det er balansen mellom den gode ideen, detaljene og planleggingen som avgjør om neste arrangement blir en suksess. Budsjetter må holdes, forelesere leies inn og bevertning ordnes. Alt dette vet du. 

Derfor har vi laget denne sjekklisten, som gjør det enklere for deg å planlegge ditt neste arrangement med sikker hånd.

Her får du den eneste sjekklisten du trenger til planlegging av arrangementer.

Sjekklisten tar blant annet for seg følgende:

  • Før arrangementet: Slik holder du styr på all planleggingen
  • Under arrangementet: Slik sørger du for at arrangementet blir en suksess
  • Etter arrangementet: Slik sikrer du utbytte og nyttige tilbakemeldinger
Arrangementsplanleggerens ultimate sjekkliste

LAST NED SJEKKLISTEN

Del tilbuddet