<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=247806322280722&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

plakat: DE NI HOVEDREGLENE
for en effektiv møtekultur på arbeidsplassen

Norske bedrifter taper millioner av kroner hvert eneste år på grunn av dårlig planlagte og gjennomførte møter.

Du kjenner sikkert symptomene på dårlige møter.

Deltakere med forskjellige oppfatninger av møtets formål, planløs hopping fra emne til emne, en uengasjert kollega med øyne og hjerneaktivitet rettet mot smarttelefonen sin.

Det er mange flere tegn på uhensiktsmessig møtekultur, men det verste er når ingen vet hva møtet gikk ut på, hvem som skal utføre hvilke oppgaver – og alle har sløst bort tiden sin.

Vil du ha mer ut av møtene dine? Gi deg selv og kollegaene dine en daglig påminnelse om oppskriften på gode møter med denne plakaten med de ni hovedreglene for en effektiv møtekultur på arbeidsplassen.

NO_mock-ups-two-phones

LAST NED PLAKATEN

Del tilbuddet